Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

VÝZVA Č. 51/PRV/2021 A Č. 52/PRV/2022

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov o projektovú podporu z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 v rámci Výzvy 51/PRV/2021 a 52/PRV/2022 na informačný seminár, ktorého témou je poskytnúť základné informácie z prípravy ŽoNFP a plnenia podmienok poskytnutia príspevku. Tešíme sa na Vašu účasť.