Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Dňa 10.11.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj pracovné stretnutie, ktoré bolo organizované s ohľadom na aktuálnu výzvu 20/PRV/2016. Jedná sa o výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných skupín. Ďalšou témou bol i metodický pokyn pre zapracovanie Dodatku č.3 do stratégie CLLD.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.