Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov zo strany poľnohospodárskej verejnosti na informačný seminár prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií od odborníka v oblasti k novo vyhlásenej výzve pre poľnohospodárov č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba. Druhá časť informačného seminára bude venovaná téme aplikácie informačných systémov v poľnohospodárskom podniku, t.j. využitie rôznych softvérových riešení v oblastiach majetko právnych, agronomických resp. ekonomických . Tešíme sa na Vašu účasť.