Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva všetkých záujemcov na školenie s názvom „Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie“ . Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke a tešíme sa na Vašu účasť.