Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Hody v obci Volkovce

„Volkovecké hody v roku 2022" Podujatie sa bude konať dňa 23. júla v priestoroch futbalového areálu obce Volkovce. Súčasťou podujatia bude bohatý kultúrny a sprievodný program hodových slávností. Svoj priestor na podujatí bude mať aj Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj s možnosťou poskytnutia informácií o NSRV SR, jej činnosti a aktivitách a o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Viac informácií v priloženej Pozvánke na podujatie.