Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

"Nitriansky vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program

„Nitriansky vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program

Podujatie sa bude konať v dňoch 8. – 9. novembra 2019 v priestoroch Nitrianskeho hradu v Nitre. 10. ročník Nitrianskeho vínneho festivalu je oslavou kvalitného vína zo Slovenska i z Moravy a bude sa niesť v príjemnej atmosfére, ktorú ponúkajú pivničné priestory Nitrianskeho podhradia. Súčasťou podujatia bude pre verejnosť bohatý kultúrny program pozostávajúci z hudobných vystúpení slovenských i zahraničných interpretov na pódiu pri vstupe do pivníc Nitrianskeho hradu. Taktiež budú ocenení úspešní vinári, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Svoj priestor na podujatí bude mať aj Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj s možnosťou poskytnutia informácií o NSRV SR, jej činnosti a aktivitách a o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Viac informácií v priloženej Pozvánke na podujatie.