Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER

Dňa 04. 03. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka ako riadny člen zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny LEADER, ktoré sa uskutočnilo on-line prostredníctvom platformy Skype.

Cieľom aktivity, ktorú organizoval RO pre PRV SR 2014 – 2020, bola príprava podmienok implementácie LEADER v programovom období 2023 – 2027 v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Program zahŕňal hlavne legislatívnu stránku a návrh konkrétnych aktivít v kontexte implementácie LEADER a intervenciu LEADER v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027. Viac informácií v priloženej Správe z realizácie aktivity.