Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Účasť regionálneho koordinátora na zasadnutí TPS pre „inteligentný vidiek“

V poradí 7. zasadnutie sa konalo 6. marca 2019 v belgickom Bruseli a jeho hlavnou témou bola tvorba rozvojovej politiky podporujúcej inteligentné dediny. Z pohľadu organizátora ENRD išlo najmä o výmenu informácií tvorcov národných rozvojových politík pre programové obdobie 2021+ k problematike podpory inteligentných dedín v kontexte politických nástrojov EÚ.Viac informácií prináša Správa z aktivity.